logo

Vijverreglement 2016

REGLEMENT


 1. Vissen mogen zij die in het bezit zijn van een geldig bewijs van lidmaatschap of een geldige dagkaart van HSV Venbergen
 2. Er mag gevist worden met ten hoogste twee hengels; beide hengels moeten binnen handbereik en aan dezelfde vijver staan. Bij wedstrijden bepaalt het wedstrijdreglement
 3. Tenzij men in het bezit is van een speciale nachtvisvergunning, mag er uitsluitend gevist worden vanaf één uur voor zonsopkomst tot twee uur na zonsondergang, met uitzondering van de maanden juni, juli en augustus wanneer er gevist mag worden tot 24.00 uur.
 4. Er mag geen vis worden meegenomen uitgezonderd Max. 10 aasvisjes (kleiner dan 15 cm) en forel.
 5. Bij het vissen op karper is het gebruik van een zgn. “onthaakmat” verplicht.
 6. Bij het vissen op roofvis met kunstaas is een “stalen” (afdoende) onderlijn verplicht
 7. Op vijver 4 mag men maar met 1 hengel vissen, na zonsondergang niet aanwezig zijn, geen tenten of open vuur aanleggen. (voor meer zie website, publicatiebord)
 8. Nachtvisvergunningen zijn apart aan te vragen voor vispashouders in het clubhuis de Oase ( via karpercommissie, zolang de voorraad strekt). Van 01-01-2016 tot 13-03-2016
 9. Indien men in gebreke blijft kan dit consequenties hebben, denk hierbij aan uitsluiten voor nachtvispas, verbod zich op vijvercomplex te begeven of schorsing
 10. Voor zaken waar dit reglement niet in voorziet bepaald het bestuur of namens hen de controleurs.
#

VERBODSBEPALINGEN

Het is verboden:

 1. ’s Nachts te vissen. Dit geldt niet voor de houders van een speciale nachtvisvergunning waarmee het in de weekeinden vermeld in het bijbehorende nachtvis reglement wel is toegestaan om ’s nachts te vissen
 2. De waterstand op enigerlei wijze te beïnvloeden.
 3. Een katapult te gebruiken
 4. Een leefnet te gebruiken. Dit geldt niet voor officiële wedstrijden en evenementen. Het gebruik van een zgn. “karperbewaarzak” is evenmin toegestaan
 5. Te vissen of te voeren met gekleurde maden, met chemisch gekleurd voer, of voerplekken aan te leggen met harde maïs, tarwe, pinda’s enz.
 6. Te vissen met drijvend aas, anders dan een kunstvlieg.
 7. Vis te ruilen, te kopen of weg te geven op het vijvercomplex.
 8. Te vissen als de vijvers voor meer dan de helft zijn dichtgevroren.
 9. Zich met een (brom)fiets op het vijvercomplex te begeven buiten de aangewezen stallingen.(of met ontheffingspasje)
 10. Te vissen met slachtproducten, stukje vis (ongeacht hoe groot) of kunstaas of dode vis in het tijdvak van 1 april t/m 31 mei. (Vliegvissen is in deze periode wel toegestaan, zie visserijwet).
 11. Te vissen met een levende aasvis of een Paternoster
 12. Voorbij het midden van de vijver in te werpen
 13. Een grondzeil te gebruiken. Het gebruik van camouflagetenten en paraplu’s is wel toegestaan, zij het maximaal drie per visstek en mits minimaal 2 meter van elkaar geplaatst
 14. Open vuur aan te leggen of barbecues te gebruiken. Afval achter te laten op complex
 15. Voerboot is alleen toegestaan op het moment dat de vijvers zijn overspannen met touwen

DE VISSERIJWET is ook van toepassing op het hengelvijvercomplex de Weteringen. Hoewel dit een vrij ingewikkelde wet is, wordt iedere hengelaar niettemin geacht deze te kennen.

De vergunninghouder is persoonlijk aansprakelijk voor zijn doen en laten. HSV Venbergen aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.


De vergunninghouder dient tijdens het vissen de benodigde papieren desgevraagd te tonen aan bestuursleden en daarvoor aangestelde controleurs.

Het bewijs van lidmaatschap is strikt persoonlijk en blijft eigendom van
HSV Venbergen. Uitlenen aan derden is verboden. Bij overtreding wordt het bewijs van lidmaatschap ingenomen.

Telefoon clubgebouw: 040-2043108.

In gevallen waarin deze bepalingen niet voorzien, beslist het bestuur.